Dzieje Tristana i Izoldy
      Dzieje Tristana i Izoldy | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczeniaopracowaniebohaterowietest   


Test:

By ostatni raz zobaczyć ukochaną Tristan udawał:
a) szaleńca
b) żebraka
c) błazna
d) leśnika
Rozwiązanie

Sąd Boży nad Izoldą miał się odbyć:
a) na Białej Równi
b) w chacie pustelnika Ogryna
c) przy Szalonym Brodzie
d) na zamku Tyntagiel
Rozwiązanie

Gdy po raz pierwszy Tristan poznał Izoldę Jasnowłosą skłamał, że zmierzał nauczyć się sztuki czytania w gwiazdach w:
a) Normandii
b) Anglii
c) Frankonii
d) Hiszpanii
Rozwiązanie

Gdy Tristan dobił do piaszczystego wybrzeża po porwaniu przez norweskich kupców ujrzał:
a) jelenia
b) sarnę
c) głuszca
d) dzika
Rozwiązanie

Morhołt był:
a) ojcem Izoldy Jasnowłosej
b) bratem Izoldy Jasnowłosej
c) dziadkiem Izoldy Jasnowłosej
d) wujem Izoldy Jasnowłosej
Rozwiązanie

„Diabelskim pachołkiem” nazywano:
a) Morhołta
b) Frocyna
c) Gorwenala
d) Tristana
Rozwiązanie

Gwenelona zabił:
a) Orri
b) Gorwenal
c) Dynas
d) Tristan
Rozwiązanie

Gorwenal był:
a) koniuszym
b) giermkiem
c) sługą
d) żeglarzem
Rozwiązanie

„Dzieje Tristana i Izoldy” należą do cyklu tak zwanych utworów:
a) bretońskich
b) kornwalijskich
c) frankońskich
d) walijskich
Rozwiązanie

Informację o ślubie Tristana dostarczył Izoldzie Jasnowłosej:
a) Kanado
b) król Marek
c) Dynas z Lidanu
d) Bleherim
Rozwiązanie


Po oddaniu Izoldy królowi Markowi Tristan miał czekać na wiadomość od niej w chacie:
a) smolarza
b) kowala
c) leśnika
d) drwala
Rozwiązanie

W utworze widzimy, że prócz myśliwskich pasji, król Marek często także grywał z żoną w:
a) kości
b) bierki
c) szachy
d) karty
Rozwiązanie

Po naciskach baronów król Marek obiecał podjąć decyzję o zamążpójściu w ciągu:
a) dwudziestu dni
b) dziesięciu dni
c) czterdziestu dni
d) trzydziestu dni
Rozwiązanie

Blancheflor była siostrą:
a) Tristana
b) matki Izoldy Jasnowłosej
c) Riwalena
d) króla Marka
Rozwiązanie

Kochankowie w zamkowym sadzie spotykali się w cieniu:
a) jabłoni
b) gruszy
c) limby
d) sosny
Rozwiązanie

Tristana nazywano dzieckiem:
a) smutku
b) szczęścia
c) miłości
d) zdrady
Rozwiązanie

Iwon był:
a) giermkiem Tristana
b) sługą Izoldy
c) przywódcą trędowatych
d) rycerzem Marka
Rozwiązanie

Zwyczaj Sądu Bożego polegał na:
a) przypalaniu
b) obcięciu języka
c) łamaniu kości
d) dotknięciu rozgrzanym żelazem
Rozwiązanie

Kaherdyn, udając handlarza, ofiarował królowej:
a) opaskę z diamentem
b) złota klamrę
c) srebrna spinkę
d) pierścień z bursztynem
Rozwiązanie

Romans rycerski, który rozkwitł jako odmiana romansu w:
a) XIII i XIV wieku
b) XIV i XV wieku
c) XV i XVI wieku
d) XII i XIII wieku
Rozwiązanie

Poemat „Dzieje Tristana i Izoldy” powstał w okresie wczesnego średniowiecza na terenach:
a) północnej Francji
b) południowej Anglii
c) północnej Anglii
d) południowej Francji
Rozwiązanie

Perynis był:
a) przeciwnikiem Tristana
b) rycerzem króla Marka
c) giermkiem Izoldy
d) koniuszym
Rozwiązanie

Negatywną i baśniową postacią jest w poemacie nikczemny:
a) krasnolud
b) skrzat
c) karzeł
d) liliput
Rozwiązanie

Polecenie zabicia Brangien:
a) wydał Tristan
b) wydała Izolda
c) wydał król Marek
d) wydał Perynis
Rozwiązanie

Po wypiciu miłosnego napoju wyznania i pierwszego, zakazanego pocałunku między Tristanem i Izoldą po:
a) trzech dniach
b) dwóch dniach
c) trzech dniach
d) dniu
Rozwiązanie

Chansons de geste to:
a) eposy o wojnie
b) pieśni o czynie
c) pieśni średniowieczne
d) rycerskie ballady
Rozwiązanie

Drugą z walk z baśniowymi potworami stoczył Tristan stoczył z:
a) olbrzymem
b) karłem - magikiem
c) smokiem
d) wilkołakiem
Rozwiązanie

Uniwersalny symbol miłości silniejszej niż śmierć występujący w utworze to:
a) jarzębina
b) sosna
c) leszczyna
d) głóg
Rozwiązanie

Dobrze urodzeni chłopcy, tak jak Tristan, wychowywali się w domach rodzinnych do:
a) siódmego roku życia
b) dziesiątego roku życia
c) piątego roku życia
d) szóstego roku życia
Rozwiązanie

Gdy pierwszy raz król Marek zaprosił Tristana na wieczorną ucztę, ten zagrał na:
a) rogu
b) lutni
c) harfie
d) flecie
Rozwiązanie

Na pamiątkę Izolda podarowała Tristanowi:
a) haftowaną chustę
b) spinkę
c) pierścień
d) naszyjnik
Rozwiązanie

Tristan jako dowód w przewidywanej konfrontacji, po zabiciu smoka wziął na dowód swego czynu jego:
a) głowę
b) łuskę
c) ząb
d) język
Rozwiązanie

Aguynguerran Rudy był:
a) doradcą króla Marka
b) koniuszym króla Irlandii
c) kasztelanem króla Irlandii
d) poplecznikiem króla Marka
Rozwiązanie

Słowo w tytule - „dzieje” użyto by wskazać na:
a) dziejopisarski charakter dzieła
b) występowanie retrospekcji
c) chronologiczny układ zdarzeń
d) inwersję czasową
Rozwiązanie

Tristan wzywał Izoldę z królewskiej komnaty głosem:
a) drozda
b) kosa
c) sikorki
d) słowika
Rozwiązanie

Na dworze w Kornwalii jako jedyny przebranego Tristana:
a) poznała Izolda
b) poznał król Marek
c) poznał Frocyn
d) poznał Łapaj
Rozwiązanie

Narracja „Dziejów Tristana i Izoldy” skupiona jest na:
a) opisach wydarzeń historycznych
b) psychologii bohaterów
c) opisach przyrody
d) zdarzeniach
Rozwiązanie

„Umiał w porę mówić i w porę milczeć” to słowa określające:
a) Frocyna
b) króla Marka
c) Morhołta
d) Tristana
Rozwiązanie

Po opuszczeniu Kornwalii Tristan schronił w:
a) Frankonii
b) Galii
c) Irlandii
d) Walii
Rozwiązanie

Ostrzeżenie: „Szaleństwo to nie dzielność. Czekaj...” wypowiada:
a) Gorwenal
b) król Marek
c) pustelnik Ogryn
d) Dynas z Lidanu
Rozwiązanie

Tristan miał oddać królową:
a) przy Szalonym Brodzie
b) na zamku Tyntagiel
c) na Białej Równi
d) na irlandzkiej granicy
Rozwiązanie

Rycerz Morhołt był posłem:
a) króla Walii
b) króla Marka
c) króla Irlandii
d) diuka Żylenia
Rozwiązanie

Na dowód śmierci Denoalena Tristan wziął jego:
a) miecz
b) pierścień
c) konia
d) warkocze
Rozwiązanie

Akcja poematu rycerskiego rozpoczyna się w:
a) Bretanii
b) Irlandii
c) Walii
d) Kornwalii
Rozwiązanie

„Skokiem Tristanowym” ludzie z Kornwalii nazywali:
a) skarpę
b) kapliczkę
c) kamień
d) las
Rozwiązanie

Długi, złoty włos kobiecy trafił w ręce króla Marka dzięki:
a) słowikom
b) drozdom
c) sokołom
d) jaskółkom
Rozwiązanie

Łuk Tristana nosił nazwę:
a) Celny
b) Trafny
c) Niechybny
d) Niezawodny
Rozwiązanie

Kornwalijski zamek o nazwie Tyntagiel:
a) w rzeczywistości nigdy nie istniał
b) jest tłumnie odwiedzany do dziś
c) według historyków istniał naprawdę
d) istnieje, ale na terenie Francji
Rozwiązanie

Zamek Karheń leży w:
a) Irlandii
b) Bretanii
c) Szkocji
d) Galii
Rozwiązanie

Zaczarowany piesek to:
a) Cipuś
b) Kuluś
c) Duduś
d) Miluś
Rozwiązanie

Łapaj był:
a) ogarem
b) seterem
c) wyżłem
d) chartem
Rozwiązanie

Proszek, który rozsypywał Frocyn wokół łóżek Tristana i Izoldy to:
a) piasek
b) mak
c) mąka
d) kreda
Rozwiązanie

Magiczny napój miłosny sporządziła:
a) Brangien
b) Izolda Jasnowłosa
c) matka Izoldy Jasnowłosej
d) wróżka
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: